Ontwerpwijzigingsplan “Hogewaldseweg 15 Groesbeek”

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpwijzigingsplan “Hogewaldseweg 15 Groesbeek”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt.Het planHet ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op de locatie Hogewaldseweg 15 in Groesbeek. Het plan regelt de definitieve (planologische) beëindiging van de intensieve veehouderij op de locatie. Het wordt omgezet naar een woonlocatie. In ruil voor de sloop van circa 940 m2 bedrijfsgebouwen wordt één nieuwe woning gerealiseerd. Daarnaast wordt de bestaande bedrijfswoning bestemd als burgerwoning. Het geheel wordt landschappelijk ingepast.Met het wijzigingsplan wordt toepassing gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid uit artikel 3.8.5. van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied Groesbeek". Deze wijzigingsbevoegdheid maakt het mogelijk dat de agrarische bestemming binnen het bouwvlak kan worden omgezet naar wonen.InzageHet ontwerpwijzigingsplan "Hogewaldseweg 15 Groesbeek" ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening met ingang van 25 mei 2023 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Het plan is digitaal beschikbaar en raadpleegbaar op:http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1945.WPHOGEWALDSEWEG15-ONW1Daarnaast is het ontwerpwijzigingsplan op afspraak in te zien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Groesbeek. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Myrthe Hagemans via het algemene telefoonnummer 14 024.ZienswijzenEen ieder kan binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze op bovengenoemd(e) ruimtelijk(e) plan(nen) kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Het is niet mogelijk via internet/e-mail een zienswijze in te dienen. Voor meer informatie of het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 024.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 30-05-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. gmb-2023-224942

Gerelateerde berichten