Voetveer Bemmel-Ooij mogelijk vanaf 2019 in gebruik

OOIJ – De gemeente Berg en Dal is op initiatief van en in samenwerking met de gemeente Lingewaard gestart met een verkenning van de haalbaarheid van een voetveer tussen Bemmel en Ooij.

De eerste resultaten zijn positief en zullen in april of mei gepresenteerd worden aan belangstellenden om samen in dialoog te gaan over de best mogelijke uitvoering.

Fietsmaatjes

De wethouders Toerisme Sylvia Fleuren (van de gemeente Berg en Dal) en Theo Janssen (van de gemeente Lingewaard) zijn enthousiast over de mogelijkheden die deze nieuwe verbinding kan bieden voor nieuwe fiets- en wandelroutes. Fleuren, tevens aanjager van het regionaal project Zorgeloos op Vakantie, heeft de wens dit voetveer ook geschikt te maken voor Fietsmaatjes Millingen en andere initiatieven voor mensen met een lichamelijke beperking.

Eerste verbindingen al in 19e eeuw

Het voetveer Bemmel-Ooij is overigens niet nieuw. Al in de 19e eeuw waren er verbindingen om de werknemers van de steenfabrieken over en weer te vervoeren. Op oude kaarten zijn verschillende historische routes te zien. Op bijgaande kaart zijn de historische routes en de route mogelijkheden anno 2018 (groen) te zien. De exacte locaties van de oversteek zijn nog nader te bepalen in de volgende fase van de haalbaarheidsverkenning. Hierbij worden omwonenden en andere belanghebbenden betrokken.

Vanaf 2019 in gebruik?

Het jaar 2018 betekent overigens niet dat het voetveer in 2018 gaat varen. Als alles mee zit, zou het voetveer in 2019 in de vaart kunnen. Het biedt daarmee ook mogelijkheden om voor activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid (2019-2020) gebruik te gaan maken van het voetveer.

De exacte datum voor de informatiebijeenkomst zal onder andere via dit medium te zijner tijd verspreid worden.

Bron/Tekst: DeGroesbeek.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

[relatedPosts]

Dit artikel delen