[Video] Leerlingen basisscholen gemeente Berg en Dal gaan afval scheiden

GEMEENTE BERG EN DAL – Leerlingen van verschillende basisscholen in de gemeente Berg en Dal leren vanaf volgend schooljaar het afval beter te scheiden.


Wethouder Sjaak Thijssen geeft uitleg over het project. Video via onze mediapartner Streekomroep RN7.

Scholen zijn verantwoordelijk voor de afvalinzameling, maar het volledig scheiden van afval gebeurt opvallend genoeg nog niet.

Nog geen goede scheiding

Op dit moment wordt alleen restafval en oud-papier apart opgehaald, maar plastic+ en GFT worden op de meeste scholen niet gescheiden. Het scheidingsgedrag sluit niet aan bij de praktijk thuis. Dat is geen goede basis om kinderen van jongs af aan bekend te maken met het belang van gescheiden afvalinzameling en recycling. Er wordt weliswaar wat aan educatie gedaan, maar dit is persoonsafhankelijk en niet gestructureerd.

Bewustzijn vergroten

De bedoeling is om het inzamelen van afval aan te laten sluiten bij de reguliere huishoudelijke inzameling. Kinderen komen daardoor ook op school continu in aanraking met het scheiden van verschillende soorten afval, waardoor zij dit sneller normaal gaan vinden. In combinatie met educatieve voorzieningen wordt het bewustzijn vergroot.

Educatie

Met deze voorzieningen worden bijvoorbeeld een educatiepakket, knutseldagen, vliegtuigdemonstraties, opschoonacties met Wijkhelden of rondleidingen bij de Dar bedoeld. De kosten hiervan neemt de Dar op zich, evenals de inspanningsverplichting om nieuwe samenwerkingspartners te vinden met het oog op nieuw educatiemateriaal.

Scholen betalen ook mee

De kosten voor de infrastructuur, (gescheiden) afvalinzameling en voor verwerking worden door de aangesloten basisscholen zelf betaald. De scholen sluiten daarvoor een overeenkomst af met Dar. De meeste scholen hebben op dit moment contracten met commerciële inzamelaars. “Die contracten moeten worden opgezegd of aangepast”, aldus burgemeester en wethouders.

Minderheidsstandpunt Fleuren

Verder komt er nog een coördinator educatie vanuit de Dar, die op de scholen voorlichting gaat geven over afvalscheiding. Het college in Berg en Dal heeft besloten structureel een bedrag van € 0,40 per huishouden beschikbaar te stellen om dat te bekostigen. Voor de gemeente Berg en Dal komt dit met 15.500 huishoudens neer op zo`n € 6200,- voor 2018. Wethouder Sylvia Fleuren heeft hier een minderheidsstandpunt over ingenomen: zij vindt deze kosten te hoog.

Feestelijke start

Dar zal dit project in meerdere regiogemeenten gaan starten. Uit gesprekken tussen Dar en basisschoolstichtingen blijkt dat er veel draagvlak is voor het project. De start van het nieuwe systeem vindt op een gepaste feestelijke manier plaats.

Artikel is tot stand gekomen in samenwerking met mediapartner Streekomroep RN7.

Bron/Tekst: DeGroesbeek.nl & RN7. Video: RN7.


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

[relatedPosts]

Dit artikel delen