RKC Berg en Dal: “Vertrouwen in gemeente moet worden hersteld”

GEMEENTE BERG EN DAL – De gemeente Berg en Dal moet gaan werken aan het herstel van het vertrouwen bij de burger en maatschappelijke organisaties.

Dat schrijft de gemeentelijke Rekenkamercommissie (RKC) in haar aanbevelingen naar aanleiding van het onlangs verschenen fietspadrapport. De commissie onderzocht de besluitvorming en het handelen van het college rondom de aanleg van het fietspad door de spoorkuil.

Kritisch rapport

Het onderzoeksrapport laat geen spaan heel van de handelswijze van zowel het college in voormalig Groesbeek (periode 2012-2014) als het huidige college in Berg en Dal. Het vertrouwen in de overheid zou zijn geschaad, burgers en organisaties zijn niet voldoende betrokken bij de aanleg, stukken zijn geheim gehouden, de dossiervorming is niet op orde en men is op de stoel van het ministerie gaan zitten. De RKC heeft echter niet kunnen constateren dat het fietspad in 2014 illegaal is aangelegd.

Giesbers weigert

Een ander opvallend punt was dat voormalig wethouder Theo Giesbers (VOLG) weigerde verantwoording af te leggen bij de commissie, ondanks meerdere verzoeken hiertoe. Hij was bestuurlijk direct verantwoordelijk voor de aanleg van het fietspad door de spoorkuil. Giesbers was van mening dat hij niets nieuws toe te voegen had. Ook voormalig wethouder Ria Barber (C’90/Polderbreed) werd genoemd als grote afwezige, maar dat is door de commissie (gedeeltelijk) gecorrigeerd na een inspraakreactie. Barber was ten tijde van het onderzoek herstellende van een ongeluk.

Oud ambtenaren en wethouders verplichten

Het rapport is onlangs besproken in de gemeenteraad. Conclusie was dat er lering moet worden getrokken uit het rapport. Er zijn inmiddels door de RKC enkele aanbevelingen gedaan, die tijdens de komende raadsvergadering besproken worden. Één van die aanbevelingen is dat oud bestuurders en oud ambtenaren verplicht worden te verschijnen voor de Rekenkamercommissie. Dat is nu nog niet het geval. “Voor het functioneren van de commissie is het noodzakelijk dat deze verplichting wél wordt opgenomen”, aldus de RKC.

Vertrouwen herstellen

Verder moeten burgers en maatschappelijke organisaties sneller worden betrokken bij het gemeentelijk beleid. Ook het vertrouwen in de gemeente moet worden hersteld. Volgens het college is de samenwerking al verbeterd. De RKC ziet dat anders: “Het college onderschat de gevolgen die haar besluiten hebben voor het vertrouwen dat derden hebben in het toekomstig handelen van het gemeentebestuur. De handelswijze met betrekking tot de aanleg van het fietspad overstijgt de normale gang van zaken en schaadt het vertrouwen”.

WOB

Het huidige college in Berg en Dal belooft beterschap als het gaat om de procedures in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De RKC wil weten welke verbeteringen het college in gedachten heeft. Er zijn door dit college, ondanks een WOB-verzoek van de Werkgroep Mileubeheer Groesbeek (WMG), stukken achter gehouden die openbaar hadden moeten zijn. Ze hadden echter de stempel “niet openbaar”. De betreffende documenten hebben we medio december ontvangen na een eigen verzoek.

Financiële verantwoording

Tot slot moet de raad een inhoudelijke en financiële verantwoording over de aanleg van het fietspad vragen, is het advies van de commissie. “Er is nog geen verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over de overschrijding van het investeringskrediet voor het fietspad. Percentueel en feitelijk is sprake van een forse overschrijding”.

De raad praat er op 8 februari over.

Dossier rapport Rekenkamercommissie.

Bron/Tekst: DeGroesbeek.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

[relatedPosts]

Dit artikel delen