Regiogemeenten overwegen gebruik “Big Data”

REGIO – De gemeenten Beuningen, Heumen en Berg en Dal gaan nauw samenwerken op het gebied van informatievoorziening, automatisering, privacybescherming, gegevensbeheer en informatieveiligheid.


Foto: RTV Totaal Beuningen/Druten.

Dat gebeurt aan de hand van een gezamenlijk Informatiebeleidsplan. Volgens de drie gemeenten geeft het beleidsplan de richting aan waarin de informatievoorziening en ICT zich moet ontwikkelen.

Digitale overheid

Het plan speelt in op de gemeentelijke ambities wat betreft dienstverlening en de landelijke ontwikkelingen en regelgeving op het gebied van de digitale overheid. De gemeenten willen ook meer vernieuwende technologie inzetten.

Gedragsvoorspelling

In het beleidsplan staat dat de drie gemeenten gebruik willen maken van zogeheten ‘big data’. Dat zijn zeer grote hoeveelheden gegevens, die gebruikt kunnen worden om menselijk gedrag te voorspellen.“Als overheid kunnen we deze ‘big data’ benutten voor een beter inzicht in demografische ontwikkelingen en toekomstig beleid. We kunnen zo bijvoorbeeld de zelfredzaamheid in een wijk registreren en de omvang van ondersteuning voorspellen,” zo is te lezen in het beleidsplan.

Grensverleggend

“Big data biedt gemeenten de kans om de dienstverlening naar burgers grensverleggend te verbeteren,” aldus de drie gemeenten. Of de gemeenten daadwerkelijk ‘big data’ gaan gebruiken is niet duidelijk.

Artikel met dank aan onze mediapartner Streekomroep RN7.

Bron/Tekst: Streekomroep RN7


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

[relatedPosts]

Dit artikel delen