Regelgeving en informatie in kader van hondenoverlast

GEMEENTE BERG EN DAL – Overlast van hondenpoep is heel vervelend. De gemeente Berg en Dal wil graag dat de openbare ruimte voor iedereen leefbaar en schoon blijft.


Foto en rechten: DeGroesbeek.nl.

Daarom zijn er spelregels waar iedere hondenbezitter rekening mee moet houden.

Overzicht hondenlosloopveldjes

Hieronder een overzicht van hondenlosloopveldjes in de gemeente Berg en Dal.

Millingen aaan de Rijn
Er zijn acht hondenlosloopveldjes. De poep moet u zelf opruimen. U moet ook zelf plastic zakjes meenemen om de poep in te doen. Bij alle veldjes staan Bellobakken waar u de zakjes met hondenpoep in kunt gooien. De Bellobakken leegt de gemeente in de zomermaanden tweemaal per week, in de wintermaanden eenmaal per week.

• Oranjeplein (ter hoogte van Prinses Irenestraat nr.17), omheind.
• Burgemeester Hermsenstraat, omheind.
• Bachstraat, omheind.
• Steenstraat / Wethouder Arntzstraat, niet omheind.
• Heerbaan (nr. 65 Brandweerkazerne), niet omheind.
• Wagnerstraat / Schubertstraat, niet omheind.
• Nielingen (2 veldjes), niet omheind.

Beek, Leuth en Ooij
In elke plaats is er een hondenlosloopveldje met een hekje eromheen. Op deze veldjes moet u de poep zelf opruimen. Dat kunt u het beste doen met een schepje. U kunt de poep, zonder plastic zakje, deponeren in een speciaal reservoir. Het reservoir leegt zichzelf door regenwater (dat gebeurt automatisch). Het reservoir is alleen bedoeld voor hondenpoep. Helaas wordt er regelmatig ander afval ingegooid waardoor het systeem verstopt raakt. Dus gooi er alleen hondenpoep in, dan blijft alles goed werken.

• Beek: Patrijsstraat omheind.
• Leuth: Pinksterbloemstraat omheind met haag.
• Ooij: Rietlanden, is tijdelijk opgeruimd, i.v.m. bouwactiviteiten

Groesbeek
Er zijn drie losloopveldjes. Op deze veldjes hoeft u de poep niet op te ruimen. De gemeente laat de poep opzuigen met een speciale machine.

• Nieuwe Drulseweg (ter hoogte van nr. 4) / Hobbemaweg, omheind.
• Nieuwe Drulseweg / de Bats, omheind.
• De Dries / Mozartstraat, omheind.

Buurtpark ’t Groeske is geen losloopgebied. Er staan wel Bellobakken met plastic zakjes. De buurtbewoners controleren het gebruik van deze bakken en de gemeente zorgt voor het legen en afvoeren van de hondenpoep.

Berg en Dal en Ubbergen
In Berg en Dal en Ubbergen zijn geen hondenlosloopveldjes. Er staan geen Bellobakken. De hondenpoep moet u opruimen en meenemen. De poep moet u thuis bij het restafval weggooien, het mag niet bij het gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval).

Buitengebieden
Ook buiten de bebouwde kom moet u de poep opruimen en meenemen. Gebruikt u daar plastic zakjes voor, dan kunt u de dichtgeknoopte zakjes in de aanwezige afvalemmers gooien.

Boswachterij Groesbeek
Honden mogen bijna overal loslopen. Op de website https://www.doggydating.com/hondenlosloopgebied/boswachterij-groesbeek staat een kaart met daarin de losloopgebieden aangegeven. Op het terrein staan de losloopgebieden ook met borden aangegeven.

Staatsbosheer
–> Groesbeekse Bos
Honden zijn welkom als ze zijn aangelijnd. Er zijn verschillende gebieden waar ze los mogen lopen, maar alleen als ze onder appèl blijven. Op het terrein staan de losloopgebieden met borden aangegeven.

–> Wylerbergmeer
In het laagseizoen (van 1 oktober tot 1 mei) mogen honden overal op het terrein loslopen. Voorwaarde is wel dat de honden onder appèl zijn en de poep netjes wordt opgeruimd. In het hoogseizoen (1 mei tot 1 oktober) is het gehele gebied verboden voor honden.


Losloopveldje aan De Dries in Groesbeek. Foto en rechten: DeGroesbeek.nl (archief 2017).

Wat zegt de APV?

De regels van de APV Berg en Dal zeggen het volgende over loslopende honden.

Artikel 2:57 Loslopende honden
1) Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:
• binnen de bebouwde kom op of aan de weg zonder dat die hond aangelijnd is;
• op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;
• op of aan de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen; op andere door het college aangewezen plaatsen;
• op andere dan hiervoor genoemde openbare plaatsen zonder dat die hond voldoende onder controle staat.

2) Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste lid onder a niet geldt.
3) De verboden genoemd in het eerste lid onder a, b en d gelden niet voor zover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden of als een eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden
1) Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.
2) Het college kan plaatsen aanwijzen waar het bepaalde in het eerste lid niet geldt.
3) Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden.
4) Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht te allen tijde een doeltreffend opruimmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor het verwijderen van uitwerpselen en is verplicht dit opruimmiddel op eerste vordering te tonen aan de met toezicht belaste ambtenaar.


Foto en rechten: DeGroesbeek.nl.

Boetes

Hieronder een overzicht van de boetes:

Overtreding Boete
Het niet opruimen van hondenpoep     140 euro + 9 euro administratiekosten CJIB
Het aanwezig zijn op een kinderspeelplaats e.d 140 euro + 9 euro administratiekosten CJIB
Het niet aanlijnen van de hond binnen de bebouwde kom 95 euro + 9 euro administratiekosten CJIB
Het niet bij zich dragen van een deuglijk opruimmiddel of dit niet op eerste vordering tonen aan de controlerend ambtenaar 95 euro + 9 euro administratiekosten CJIB


Tot slot zijn er vanuit de bevolking nog veelgestelde vragen over de problematiek omtrent hondenoverlast, en ook over belastingen. Klik hier voor de vragen en de beantwoording.

Bron/Tekst: Gemeente Berg en Dal & DeGroesbeek.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

[relatedPosts]

Dit artikel delen