[Update] Mediaonderzoek: voorkeur voor De Rozet, ouderen gebruiken omroep

GEMEENTE BERG EN DAL – De informatiepagina van de gemeente Berg en Dal moet in De Rozet komen en omroep Berg en Dal wordt vooral beluisterd door ouderen en inwoners uit Groesbeek.

Dat is beknopt het resultaat van het mediaonderzoek van de gemeente Berg en Dal.

Waarom het onderzoek?

De gemeente Berg en Dal voerde het onderzoek uit om zelf inzicht te krijgen in het mediagebruik van de inwoners, maar ook omdat de raad een kijk- en luisteronderzoek naar omroep Berg en Dal wilde hebben in verband met de subsidie. Tevens komt er een (nieuwe) aanbesteding voor de gemeentelijke pagina. De gemeente heeft een algemene (digitale) oproep geplaatst, maar ook een brief gestuurd naar 682 inwoners en mensen op straat geënquêteerd.

Representatief

Om iets te kunnen zeggen over de bevolking van de gemeente Berg en Dal zijn statistisch gezien (mits goed opgebouwd) 380 respondenten nodig. Aan het onderzoek deden 1120 mensen mee, waardoor die norm is gehaald. De leeftijdscategorieën en de man/vrouw-verhouding van de deelnemers wijken wel wat af van de werkelijkheid, maar qua dorpskernen is de verdeling van respondenten nagenoeg gelijk aan de werkelijke verdeling.

Gebruik van de kranten

De Rozet (685 respondenten, 61%) en Het Gemeentenieuws (617 respondenten, 55%) zijn de meest gebruikte kranten. Iets minder dan 500 respondenten (44%) gaven aan De Gelderlander te lezen, en zo`n 300 (27%) maken gebruik van De Brug en ViaGroesbeek. 123 respondenten (11%) zeggen geen lokale krant te lezen.


Voorkeur gesplitst per meting: digitale oproep, brief naar 682 inwoners en op straat.

Informatiepagina: Rozet of Gemeentenieuws?

Een terugkomende discussie zal die over de gemeentelijke informatiepagina worden. In welke krant moet de papieren pagina komen? Die staat nu in Het Gemeentenieuws en 45% gebruikt die pagina om aan info te komen. Volgens 432 respondenten moet de pagina in de De Rozet komen en 239 hebben de voorkeur voor Het Gemeentenieuws. Vooral in Groesbeek is er een voorkeur voor laatstgenoemde krant, in voormalig Ubbergen en Millingen aan de Rijn kiest men in overgrote meerderheid voor De Rozet.

Cijfers van de omroep

Omdat er aardig wat subsidie in de lokale omroep wordt gestoken wilde de raad weten hoe de kijk- en luistercijfers zijn, voordat daar een nieuw besluit over volgt. Gemiddeld genomen geeft 40% aan Omroep Berg en Dal als informatiebron te gebruiken, omroep Gelderland zit op 38%. Iets meer dan 70% van de mensen die aangeeft naar omroep Berg en Dal te luisteren of kijken komt uit Groesbeek (inclusief De Horst en Breedeweg), 63% is man en 61% is 55 jaar of ouder.


Gemiddeld bereik omroep Berg en Dal. Het dagelijkse radio-bereik op landelijk niveau is 4%, bij de omroep 17%.


Wanneer op straat wordt gevraagd naar de lokale omroep ligt het bereik lager.

Social media: actief op Facebook

71% van de respondenten gebruikt social media, voornamelijk Facebook. Van de 308 respondenten die aangeven zich niet op social media te begeven, is bijna de helft 65+. Naast Facebook maakt men vooral ook gebruik van Instagram, LinkedIn en Twitter.

Ook andere lokale media zijn meegenomen in het onderzoek, maar daar is minder diep op ingegaan. De resultaten daarvan zijn tevens niet bekend.

Update 20-06-2018, 15:15 uur
Wij hebben de resultaten van de vraag over het gebruik van overige media opgevraagd bij de gemeente. De resultaten van die vraag (klik hier voor de vraag) zijn echter niet openbaar, omdat dit “bedrijfsgegevens” zouden zijn.

Hoewel wij zelf statistieken hebben, hebben wij op ons eigen verzoek wel inzicht gekregen in de onderzoeksresultaten die betrekking hebben op onszelf. Die maken we gewoon openbaar; het zijn immers geen staatsgeheimen.

Zo`n 400 respondenten (35%) heeft aangegeven de website te gebruiken. Uitgebreidere info is er niet. Hoe dit in verhouding staat tot de rest van de lokale media is dus niet bekend.

Bron/Tekst: DeGroesbeek.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

[relatedPosts]

Dit artikel delen