Kadernota 2019: twee jaar tekorten, daarna positief saldo

GEMEENTE BERG EN DAL – De financiën van de gemeente Berg en Dal laten ook de komende jaren een gunstig beeld zien, maar daarvoor worden wel reserves ingezet.

Dat blijkt uit de Kadernota 2019 die donderdag openbaar is gemaakt.

Eerst tekort, daarna overschot

De Voorjaarsnota laat grote tekorten zien, maar dat wordt in de Kadernota weer bijgesteld. Uiteindelijk worden er in de eerste twee jaar (2019 en 2020) nog steeds tekorten verwacht, om de jaren daarna (2021 en 2022) af te sluiten met een positief saldo van rond de € 670.000,-. De Kadernota geeft een financiële tussenstand en legt de hoofdlijn van de nieuwe begroting vast. Overigens zien we tekorten vaker bij de Kadernota’s, gevolgd door sluitende begrotingen en grote overschotten op de jaarrekeningen.

Sociaal Domein en overschotten

Om de tekorten van de eerste twee jaar op te vangen wordt de spaarpot (algemene reserves) van de gemeente ingezet. De tekorten hebben vooral betrekking op het Sociaal Domein (WMO en jeugd). Daarvoor wordt 2,4 miljoen euro aan reserves ingezet om het tekort te dekken. De tekorten binnen het Sociaal Domein worden langzaam afgebouwd. Ook is de stelpost “onderuitputting” á € 500.000,- ingezet. Er wordt dan op voorhand rekening gehouden met een overschot op de jaarrekening. Dit om te voorkomen dat er onnodige bezuinigingsmaatregelen worden doorgevoerd. De laatste drie jaar waren de overschotten op de jaarrekening € 1 miljoen, € 893.000,- en € 1.2 miljoen.

Andere gemeente moet betalen

De gemeente denkt daarnaast € 746.000,- te kunnen besparen doordat de definitie van woonplaatsbeginsel wordt aangepast. De zorgkosten voor jeugdigen onder de 18 met verblijf worden binnenkort betaald door de gemeente waar het kind vandaan komt. Nu zijn deze kosten voor de gemeente waar de verblijfsinstelling zich bevindt, omdat het kind daar is ingeschreven.

Investeringen: TOP en veerpont in Ooij, Kulturhus Millingen

De gemeente Berg en Dal heeft ook nog nieuwe investeringen op de rol staan: verduurzaming Kulturhus Millingen (2020, € 750.000,-), realisatie Toeristisch Opstappunt in Ooij (2020-2021, € 600.000,-), voorkomen wateroverlast in diverse woonwijken (2019-2022, € 2.2 miljoen), riolering en wegen (2019-2023, € 3,5 miljoen) en een veerpont tussen Bemmel en Ooij (2018, € 85.000,-).

De Kadernota wordt op 5 juli besproken in de gemeenteraad.

Bron/Tekst: DeGroesbeek.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

[relatedPosts]

Dit artikel delen