[Video] Jeugdspecialist op alle kinderopvanglocaties in de gemeente

GEMEENTE BERG EN DAL – Op iedere kinderopvanglocatie in de gemeente Berg en Dal moet in ieder geval tot en met 2021 een specialistische jeugdhulpaanbieder in te zetten zijn, wanneer dat nodig is.


Video via onze mediapartner Streekomroep RN7.

Direct hulp

Zo`n professional kan direct hulp en ondersteuning bieden. Burgemeester en wethouders hebben besloten om het project “Passende Kinderopvang” uit te rollen over de hele gemeente Berg en Dal. De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. In Berg en Dal zijn er 1070 kinderen van 0 t/m 4 jaar; de doelgroep. Aangenomen wordt dat bij 15% van de kinderen in meer of mindere mate sprake is van een ontwikkelingsrisico.

Jeugdhulp toegankelijker

Het doel van de jeugdhulp bij de kinderopvang is dat doelgroepkinderen en hun gezinnen vroegtijdig ondersteund en geholpen worden, waardoor zwaardere problematiek en daarmee escalatie voorkomen wordt. “Middels dit project wordt jeugdhulp makkelijker toegankelijk voor kinderen en hun ouders, en er wordt sneller de juiste hulp ingezet”, zegt het college van burgemeester en wethouders hierover. Er wordt ingezet op passende hulp, dat kan dus zowel lichte als zwaardere hulp zijn.

Proef gedraaid

Bij de organisaties Kinderopvang Humanitas in Millingen aan de Rijn en Kindercentrum Domino in Groesbeek is nu een professional van jeugdzorgaanbieder Driestroom aanwezig om specialistische kennis beschikbaar te stellen aan de kinderen, hun ouders en de medewerkers van de kinderopvang. Het project heeft in 2017 gedraaid met 2 ambulant begeleiders, die kennis en ervaring hebben in de tweedelijnszorg.

Positief effect

Dit is goed bevallen. Pedagogisch medewerkers trekken eerder aan de bel en voor ouders blijkt het laagdrempeliger om een ambulant begeleider te bereiken. Tevens is er sprake van kennisoverdracht, waardoor signalen van tweedelijnsproblematiek sneller worden opgepikt. Dit zorgt voor een vroege signalering van problemen bij de kinderen. De uitbreiding van het project naar 14 locaties over de hele gemeente Berg en Dal is voor burgemeester en wethouders dan ook het logische gevolg.

Minder plaatsingen specialistische opvang

De projectkosten bedragen € 86.000,- per jaar, maar het project kan op termijn voor een besparing zorgen. Dat komt omdat er door de vroege inzet van hulpaanbieders op de reguliere opvang waarschijnlijk minder plaatsingen in de specialistische opvang nodig zijn. Nadeel is wel dat er bij dit project geen persoonsgegevens geregistreerd mogen worden. Het achteraf bekijken of jeugdhulp op lange termijn voorkomen is, is dus niet 100% mogelijk. Ook spelen er vanaf het bereiken van de schoolleeftijd (4 jaar) nog veel factoren een rol in de verdere ontwikkeling.

De gemeenteraad moet op 8 februari een besluit nemen over de plannen.

Bron/Tekst: DeGroesbeek.nl. Video: RN7.


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

[relatedPosts]

Dit artikel delen