Jaarrekening Berg en Dal 2017: voordelig saldo € 1,2 miljoen

GEMEENTE BERG EN DAL – De gemeente Berg en Dal heeft 2017 afgesloten met een plus van € 1.222.000.

Dit blijkt uit de jaarstukken die het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Toen de raad de begroting 2017 vaststelde, werd er rekening gehouden met een saldo van € 0,-.

Geld naar 2018 en naar de algemene reserve

Een deel van het overschot, € 106.000, is bedoeld voor budgetten die overgeboekt worden van 2017 naar 2018. Dit zijn kosten die in 2017 gepland waren, maar toen niet uitgegeven zijn. Op deze manier is er in 2018 weer budget voor deze uitgaven. De € 1.116.000, die dan nog overblijven, gaan naar onze spaarpot, de algemene reserve. Tenminste, dat stelt het college aan de raad voor.

Toelichting

Het college heeft in de jaarstukken het bedrag van € 1.222.000 verder toegelicht. Ten opzichte van de laatste ramingen wijken de cijfers € 559.000 gunstig af. Het gaat hier om heel veel posten. Meevallers zijn bijvoorbeeld resultaten van de grondexploitatie, het geld dat de gemeente van het rijk krijgt (algemene uitkering) en het lagere tekort op het sociaal domein.

Wat vindt de wethouder?

Wethouder Sylvia Fleuren (Financiën) zegt over de jaarstukken: “In onze gemeente ging in 2017 ongeveer € 90 miljoen om. We proberen onze uitgaven en inkomsten zoveel mogelijk in evenwicht te houden en zo goed mogelijk in het schatten. Het verschil van € 559.000 is minder dan 1% van onze omzet. Onze inschattingen zijn daarmee goed geweest.”

Rekening houden met overschot

De gemeente heeft tot nu toe altijd grote overschotten gehad op de jaarrekeningen. In 2015 was dat ruim 1 miljoen euro en één jaar later € 893.000,-. Dat is ook de reden dat er bij de Kadernota een stelpost “onderuitputting” wordt ingezet voor € 500.000,-. Er wordt dan op voorhand rekening gehouden met een overschot. Dit om te voorkomen dat er onnodige bezuinigingsmaatregelen worden doorgevoerd.

Op 5 juli bespreekt de gemeenteraad de jaarstukken 2017.

Bron/Tekst: DeGroesbeek.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

[relatedPosts]

Dit artikel delen