Inwoners gemeente Berg en Dal bovengemiddeld tevreden over afvalinzameling

GEMEENTE BERG EN DAL – De inwoners van de gemeente Berg en Dal zijn tevreden over de nieuwe wijze van afval inzamelen.

Inwoners geven de afvalinzameling gemiddeld een 7.83. In 2016 was dit nog 7.65. Het regionale gemiddelde ligt op 7.68. Dat blijkt uit een tevredenheidsonderzoek.

Harmonisatie

Sinds 1 januari 2017 wordt het afval in de hele gemeente Berg en Dal op dezelfde wijze ingezameld. Het beleid van de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek is gelijk getrokken (geharmoniseerd). Restafval gaat in tariefzakken, papier en GFT in containers en plastic+ in de plastic zakken. De evaluatie van dit hele harmonisatieproject is klaar.

Restafval

Over de hele gemeente wordt nu gebruik gemaakt van zogeheten tariefzakken (25 of 50 liter) voor het restafval. In Millingen en Groesbeek was dit al het geval, alleen voor Ubbergen was dit nieuw. Uit de evaluatie blijkt ook dat dit bij inwoners weerstand heeft opgeroepen, omdat men daar gebruik maakte van een mini-container. Volgens de inwoners was dat een betere vorm van opslag en zou het tevens ongedierte tegengaan. In de praktijk blijken er echter geen problemen te zijn.

• Kanttekening: Voorraad tariefzakken was in het begin te krap door een piek aan bestellingen.

GFT

De zomerinzameling van GFT is uitgebreid en vindt plaats vanaf april tot en met oktober. Enige punt van discussie omtrent de GFT-inzameling was de inzameling bij hoogbouw. In voormalig Groesbeek waren gezamenlijke GFT-cocons (in beheer van de gemeente) aanwezig voor scheiding op hoogbouwlocaties. Plan was om deze weg te halen vanwege onderhoudsproblemen en vervuiling. Inwoners mochten de cocon behouden als zij deze zelf zouden onderhouden. Ook konden mini-containers aangevraagd worden. Uiteindelijk zijn er voor het merendeel van de 247 locaties maatwerkafspraken gemaakt.

Papier

De papiercontainer was voor Ubbergen niet nieuw, maar voor Groesbeek en Millingen wel. Daar zijn nieuwe containers ingevoerd. Standaard maat was 240 liter, maar wisselen naar 140 liter kon ook. In totaal is er 1088 keer gebruik gemaakt van de wisselactie. In Ubbergen was het plan om de overbodig geworden restafvalcontainer in te zetten als “nieuwe” papiercontainer. De oude papiercontainer, inmiddels volledig afgeschreven, kon dan worden ingenomen. In totaal zijn er 4204 oude papiercontainers ingenomen. De rest van de inwoners uit Ubbergen heeft de oude container gehouden, om bijvoorbeeld restafvalzakken op te slaan.

• Kanttekening: In Heilig Landstichting, Ubbergen en Berg en Dal waren er problemen met het versturen van brieven.

Probleem in Millingen

Groot minpunt is er voor de Millingse muziekvereniging Ons Genoegen. Zij maken voor de inzameling van oud papier gebruik van de brengcontainer. Het huis-aan-huis ophalen wordt door een andere muziekvereniging, St. Cecilia, gedaan. Er is een forse afname van ingezameld papier in de brengcontainer van Ons Genoegen, waardoor zij de container niet zelf kunnen beheren. De gemeente Berg en Dal regelt dit nu tot en met 2019. St. Cecilia daarentegen haalt huis-aan-huis genoeg op sinds de komst van de papiercontainer. De twee verenigingen komen er vooralsnog samen niet uit om tot een andere verdeling voor huis-aan-huis inzameling te komen.

Projectkosten en eerste resultaten

De conclusie voor wat betreft de projectfinanciën is dat de Dar binnen het budget is gebleven. Dat budget was € 506.122,- en de daadwerkelijke kosten zijn € 457.746,-. Alleen de project- en communicatiekosten van de Dar vielen wat hoger uit (+ € 17.000,-). De eerste scheidingsresultaten laten zien dat inzameling van GFT, Plastic+ en oud papier is toegenomen. Er is een duidelijke afname in hoeveelheid restafval. “De afvalscheiding die we hadden verwacht is daadwerkelijk opgetreden”, aldus burgemeester en wethouders.

Bijna 27.500 containers

In totaal zijn er 27.449 geregistreerde containers in de gemeente Berg en Dal: 13753 oud papier en 13.696 GFT. Nagenoeg alle containers zijn voorzien van een chip, alleen de oude papiercontainers in Ubbergen, die nu worden gebruikt als opslag voor restafvalzakken, niet.

Bron: DeGroesbeek.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

[relatedPosts]

Dit artikel delen