[Video] Hoofdpijndossier grensovergang bij Groesbeek na 24 jaar gesloten

GROESBEEK/KRANENBURG – Er is na 24 jaar een einde gekomen aan de juridische procedures rondom de grensovergang Altena – Hettsteeg, het grensweggetje tussen Groesbeek en Kranenburg.


Wethouder Sjaak Thijssen geeft een samenvatting over het dossier. Video via onze mediapartner Streekomroep RN7.

De provincie Gelderland heeft de last onder dwangsom van september 2015 dit jaar formeel ingetrokken en de gemeente Berg en Dal het beroepschrift daartegen bij de Raad van State.

Sluiting in 1994

De grensovergang werd in 1994 gesloten. In de jaren daarna probeerde de voormalige gemeente Groesbeek de weg opnieuw open te stellen voor het autoverkeer. Een verkeersbesluit daarover haalde het aanvankelijk niet, omdat de gemeente bij de rechtbank niet kon aantonen dat de situatie wezenlijk is gewijzigd ten opzichte van 1994. Ook toonde de gemeente niet aan dat de Cranenburgsestraat het verkeer wel zou kunnen verwerken.

Besluit Kranenburg en Groesbeek in 2006

In 2006 hebben Kranenburg en Groesbeek in een gezamenlijke vergadering besloten dat de grensovergang weer in gebruik moet worden genomen. Tussen 2006 en 2010 heeft er juridisch getouwtrek plaatsgevonden tussen de gemeente en de toenmalige Dienst Regelingen. Dat ging over onderzoek naar de effecten van het verkeer in de grensstreek op alle soorten fauna. Dat geschil is in maart 2010 opgelost.

Geslotenverklaring opheffen

In juli 2010 neemt Groesbeek het verkeersbesluit om de geslotenverklaring vlak voor de landsgrens op te heffen, met een uitzondering voor vrachtverkeer. Dat besluit wordt in december 2012 bij uitspraak van de Raad van State onherroepelijk. Begin 2013 beginnen de civieltechnische voorbereidingen om de Cranenburgsestraat aan te passen. In het ontwerp zijn ook alle maatregelen opgenomen die nodig zijn om overtredingen van verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet te voorkomen.

Last onder dwangsom

Vanaf eind 2013 ligt de gemeente in de clinch met de Staatssecretaris van Economische Zaken. Door de overgang weer open te stellen voor het verkeer zouden beschermde steen- en kerkuilen in gevaar komen. Een preventieve last onder dwangsom ter voorkoming van een overtreding op grond van artikel 9 van de Flora- en faunawet volgt, maar wordt door de rechtbank van tafel geveegd.

Weg open sinds 2015, maatregelen genomen

In de zomer van 2015 gaat de weg open voor autoverkeer, maar lopen er nog wel procedures en dreigt er niet veel later opnieuw sluiting. Zo ver komt het niet meer, mede dankzij een mediationtraject tussen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Werkgroep Milieubeheer Groesbeek (WMG) en de gemeente. Er is een maatregelenplan opgesteld die eind 2017 is ondertekend. Daarin staan afspraken over snelheidsremmende maatregelen, de maximumsnelheid van 30 km/uur en het monitoren van de snelheid en verkeersintensiteit.

Kosten

De kosten waren begroot op € 856.000,- maar vielen € 211.000,- hoger uit. Dat blijkt uit een evaluatie van het hele project, waar het college van burgemeester en wethouders dinsdag kennis van heeft genomen. “De hoog opgelopen voorbereidingskosten zijn volledig te wijten aan kosten voor advocatuur, onderzoeken en interne uren voor de diverse juridische procedures”, aldus het college.

Na openstelling maken zo’n 1.200 motorvoertuigen per dag gebruik van de grensovergang. De intensiteit blijft daarmee onder de prognoses.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met onze mediapartner Streekomroep RN7.

Bron/Tekst: DeGroesbeek.nl & Streekomroep RN7. Video: RN7.


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

[relatedPosts]

Dit artikel delen