Hoe verminderen we de wateroverlast voor en met inwoners?

GEMEENTE BERG EN DAL – Diverse straten in onze gemeente stonden dinsdag 29 mei blank.

Bij meerdere mensen is regenwater het huis of een ander gebouw binnengekomen met alle ellende die dat met zich meebrengt.

College bezoekt inwoners

Enkele collegeleden hebben getroffen inwoners bezocht en deze ellende zelf kunnen zien. De urgentie om de wateroverlast aan te pakken was en is groot bij de gemeente. Als onze inwoners zelf ook maatregelen treffen op hun eigen terrein kunnen we de overlast veel verder terugdringen. Overlast voorkomen kan niet, gezamenlijk deze beperken wel.

Ellende

Wethouder Annelies Visser (Polderbreed): “Ook gisteren hebben verschillende inwoners helaas moeten ervaren wat een ellende de wateroverlast met zich meebrengt. Als de gemeente én onze inwoners alles doen wat in onze mogelijkheden ligt kunnen we samen de overlast zoveel mogelijk beperken”.

Wat doet de gemeente om de wateroverlast te verminderen

– Op verschillende plekken is/wordt de bestaande riolering vervangen door een gescheiden systeem. Het regenwater wordt hier apart ingezameld en via poreuze buizen (buizen met gaatjes) in de bodem geïnfiltreerd. Hiermee wordt het riool ontlast en geen (relatief schoon) regenwater naar de zuivering afgevoerd.

– Verder zijn/worden er een aantal extra uitstroompunten gemaakt vanuit het regenwaterriool om de afvoercapaciteit van de riolering te vergroten. Zo ontstaat er minder snel water op straat.

– Om de aanvoer van regenwater terug te dringen zijn zogeheten verticale infiltratiebuizen geboord. Deze buizen zijn 6m diep. Regenwater wordt via deze verticale buizen in de ondergrond geïnfiltreerd.

-De opvangcapaciteit van zogeheten bergingsriolering is/wordt vergroot.

-We kijken naar herinrichting van straten, zodat het water door de straten wegstroomt langs de huizen in plaats van de huizen in.

-We voeren gesprekken met grondeigenaren om hun grond aan te kopen om daar het water naar toe te leiden en op te vangen

Wat kunnen inwoners zelf doen

“Als we alleen op gemeentegronden maatregelen treffen kunnen we de wateroverlast onvoldoende terugdringen. We bereiken meer wanneer ook inwoners op eigen terrein maatregelen nemen”, aldus de gemeente in een persbericht. Op www.hohohoosbui.nl kunnen inwoners bekijken hoe ze eenvoudig zelf maatregelen kunnen treffen, zoals het vergroenen van hun tuin of hun regenpijp afkoppelen van het riool.

Bron/Tekst: DeGroesbeek.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

[relatedPosts]

Dit artikel delen