[GR18] Verkiezingsprogramma GroenLinks 2018-2022

GEMEENTE BERG EN DAL – GroenLinks Berg en Dal heeft het verkiezingsprogramma gepubliceerd. Daarmee zijn alle verkiezingsprogramma’s voor de raadsverkiezingen in de gemeente Berg en Dal beschikbaar.

Jesse Klaver

Op het laatst gehouden congres van GroenLinks in Rotterdam sprak Jesse Klaver de wens uit na de verkiezingen in minstens 100 gemeenten te gaan besturen. Ook in Berg en Dal wil GroenLinks dat graag, samen met andere partijen, waarmee zij een akkoord kan sluiten.

Meebesturen

Bij de vorig jaar gehouden verkiezingen voor de Tweede Kamer wist GroenLinks een flinke winst te boeken; de verwachting is dat dit weer het geval zal zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. “De kans om te gaan meebesturen, is niet ondenkbeeldig”, schrijft GroenLinks in een persbericht.

Speerpunten

Niet alleen jongeren voelen zich aangetrokken door de ideeën van GroenLinks, maar ook steeds meer mensen die vinden dat een aantal zaken echt fundamenteel anders moeten in onze samenleving. Daarom presenteren wij ook geen wensenlijstje van zaken die wij de komende periode gaan realiseren; zo werkt dat niet voor GroenLinks. Wel beschrijven wij hieronder hoe wij tegen maatschappelijke ontwikkelingen aankijken en vanuit welke visie wij onze keuzes zullen maken in de nieuwe raad.

• Iedereen telt mee in onze gemeente
De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter; veel mensen werken hard en verdienen goed geld , maar er staat ook een grote groep langs de kant. Door verdergaande automatisering en digitalisering verandert de wereld ingrijpend en dat heeft grote gevolgen voor iedereen. Veel ouderen, gehandicapten en mensen met een uitkering hebben steeds meer moeite rond te komen en voelen zich geïsoleerd. GroenLinks wil dat iedereen mee kan blijven doen.

• Samen maken we onze leefomgeving schoon
De klimaatverandering maakt dat we nog harder moeten werken om onze gemeente snel duurzaam en energieneutraal te maken. Dat doen we samen met bedrijven, ondernemers en bewoners. We moeten ook in gesprek met de boeren die nu, onder economische druk, steeds maar moeten groeien. Dat gaat ten koste gaat van de natuur en schone lucht. Ook het probleem van zwerfvuil moet nu eindelijk worden aangepakt. Wat het verkeer betreft geven we voorrang aan fietsers en het openbaar vervoer.

• Wij staan voor een open samenleving
GroenLinks blijft staan voor een open samenleving, waar mensen prettig samenleven en waar niet wordt gelet op kleur, afkomst of seksuele voorkeur. Niet alleen bezoekers en toeristen zijn welkom, maar ook is er altijd plaats voor mensen in nood zoals vluchtelingen en statushouders.

In het verkiezingsprogramma staat welke keuzes GroenLinks maakt en waarom de partij dat doet. Lijsttrekker Rona Vree zal zich hier, samen met haar team van GroenLinks, de komende periode sterk voor maken. Voor meer informatie: www.bergendal.groenlinks.nl

Klik hier voor onze verkiezingswebsite met meer informatie: VerkiezingenBergenDal.nl.

Klik hier voor het GroenLinks Berg en Dal-verkiezingsprogramma.

Bron: DeGroesbeek.nl, Verkiezingen Berg en Dal.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

[relatedPosts]

Dit artikel delen