[GR18] D66 Berg en Dal publiceert verkiezingsprogramma

GEMEENTE BERG EN DAL – D66 Berg en Dal heeft donderdag het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart uitgebracht.

Het is de derde partij in de gemeente Berg en Dal die het programma heeft gepubliceerd.

D66, in alle kernen thuis

Het verkiezingsprogramma van D66 draagt de titel “D66, in alle kernen thuis” en heeft de ideeën voor zes thema’s uitgewerkt in een 23 pagina’s tellend document. De thema’s zijn Duurzaamheid, wonen en leven, werken en leren, zorg, bewegen en besturen.

Duurzaamheid, landschap en water

De ambitie van D66 is een versnelling van 10 jaar van de huidige klimaatdoelstelling: klimaatneutrale gemeente in 2040 in plaats van 2050. De partij wil minimaal 10 laadpunten aanleggen per kern in de gemeente voor elektrische auto’s en inzetten op elektrische openbaar vervoer in aanbestedingen. Ook voor elektrische fietsen moeten er meer laadpunten komen. Tevens wil de partij watertappunten en moeten overbodige verkeersborden worden weggehaald.

Wonen, leven, kunst en cultuur

Volgens D66 is er in Berg en Dal geen actief kunst- en cultuurbeleid. Daarom moet de gemeente met een duidelijke langetermijnvisie (5 tot 10 jaar) komen hieromtrent. Vergeten of braakliggende gronden moeten, als het aan D66 ligt, geschikt gemaakt worden voor zogeheten “Tiny Houses”. ” Er zijn voldoende kansen om tiny housing mogelijk te maken binnen bestaande wet- en regelgeving”, stelt de partij.

Werken, leren, ondernemen en toerisme

D66 is voorstander van brede scholen die naast goed onderwijs ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden. Bestaande scholen moeten uitgebouwd worden tot brede buurtscholen (integrale kindcentra). Jongeren van 8 tot 15 jaar moeten in de periode voor de profielkeuze gestimuleerd worden om Duits te leren en contacten op te bouwen over de grens. D66 zet verder in op een goed ondernemersklimaat, met onder andere een ondernemersloket, meer hoogwaardige accommodaties en een watertaxi. De watertaxi brengt de toerist vanuit Nijmegen naar Millingen met een tussenstop bij Ooij en vice versa.

Verkeer

De gemeente moet als het aan D66 ligt duurzaam OV, voor iedereen bereikbaar en grensoverschrijdend stimuleren. D66 wil in dit kader verder onderzoek naar een duurzame geluidsarme railverbinding van Kleve naar Nijmegen met als tussenstop Groesbeek. D66 wil vrachtverkeer weren in de kernen van onze gemeente. “Nog te vaak zie je vrachtverkeer op wegen die hier niet geschikt voor zijn (bv. de van Randwijckweg in Beek)”, schrijft de partij.

Sport en Zorg

D66 stimuleert zelfredzaamheid van inwoners en investeert in het versterken van de eigen regie van de inwoners. Om dit te bereiken zullen professionals in de zorg zichtbaar, bereikbaar en laagdrempelig moeten zijn voor de inwoners. Eén aanspreekpunt in de drie kernen van onze gemeente: Millingen aan de Rijn, Beek en Groesbeek is wenselijk. Van daaruit kan de verbinding met de overige dorpen en buurtschappen van de gemeente versterkt worden. Kantines bij sportaccommodaties moeten gestimuleerd worden ongezond voedsel en drank terug te dringen. Ook wil D66 dat sportactiviteiten financieel laagdrempeliger worden.

Besturen

Inwoners moeten zelf een raadsvoorstel kunnen indienen, mits er 100 handtekeningen zijn opgehaald. De gemeenteraad is verplicht het voorstel in behandeling te nemen. Met dit punt in het verkiezingsprogramma probeert D66 Berg en Dal inwoners meer invloed te geven. Tot slot moet de regeldruk in bijvoorbeeld de APV minder, is een onafhankelijke Rekenkamer gewenst en gaat D66 voor financieel solide beleid.

Klik hier voor onze verkiezingswebsite met meer informatie: VerkiezingenBergenDal.nl.

Klik hier voor het D66 Berg en Dal-verkiezingsprogramma.

Bron: DeGroesbeek.nl, Verkiezingen Berg en Dal.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

[relatedPosts]

Dit artikel delen