Gemeente Berg en Dal – Besluit maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer m.b.t. afvalwater – Kerkstraat 16 Groesbeek - W.Z23.108646.01

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Berg en Dal – Besluit maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer m.b.t. afvalwater – Kerkstraat 16 Groesbeek - W.Z23.108646.01.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal hebben besloten in te stemmen met het verzoek tot het stellen van maatwerkvoorschriften.Omschrijving: maatwerkvoorschriften ontheffing vetafscheider en slibvangputLocatie : Kerkstraat 16 GroesbeekDatum besluit : 24 januari 2024Datum verzending : 24 januari 2024Zaaknummer ODRN: W.Z23.108646.01MOGELIJKHEID VAN INZIENHet besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 - 751 7700 of stuur met vermelding van zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.INWERKING TREDEN BESLUITDit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENINGBelanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:a. de naam en het adres van de indiener;b. de dagtekening;c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;d. de gronden van het bezwaar.Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 27-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. gmb-2024-43433

Gerelateerde berichten