Algemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor Zevenheuvelen wandeltocht in Mook door Schutterij St. Hubertus uit Groesbeek op 13 t/m 14 april 2024

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Algemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor Zevenheuvelen wandeltocht in Mook door Schutterij St. Hubertus uit Groesbeek op 13 t/m 14 april 2024.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Verleende APV-vergunning Voor Zevenheuvelen wandeltocht op 13 en 14 april 2024 door Schutterij St. Hubertus. De vergunning is verzonden op 10 januari 2024.Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend. Voorlopige voorziening Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan, tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (DigiD noodzakelijk).InformatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl

 

Onderwerp: Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 20-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. gmb-2024-29655

Gerelateerde berichten