Gemeente Berg en Dal – verleende omgevingsvergunning - OLO 8293417 - Derdebaan 14 Groesbeek

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Berg en Dal – verleende omgevingsvergunning - OLO 8293417 - Derdebaan 14 Groesbeek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning verlenen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:Voor : bouwen van loods en twee sleufsilosLocatie : Derdebaan 14 GroesbeekDatum besluit : 12 juni 2024Datum verzending : 12 juni 2024Zaaknummer ODRN: W.Z23.109510.01BezwaarBelanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders dat het besluit heeft genomen. Het postadres is Postbus 20, 6560 AA te Groesbeek.Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de onderstaande gegevens: a. naam en adresgegevens van de indiener;b. dagtekening;c. omschrijving van het bestreden besluit;d. motivering waarom bezwaar wordt aangetekend.Voorlopige voorziening aanvragenHet bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Arnhem.De aanvraag voorlopige voorziening kan gericht worden aan:Rechtbank GelderlandPostbus 90306800 EM ArnhemU kunt ook digitaal een verzoek voor een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de geldende voorwaarden.InformatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via info@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 15-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Groesbeek
  2. gmb-2024-259088

Gerelateerde berichten