Ontwerpbestemmingsplan ‘Hoge Horst 33, Groesbeek’

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Hoge Horst 33, Groesbeek’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Hoge Horst 33, Groesbeek” en het ontwerpbesluit hogere waarden gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt.Het ontwerpbestemmingsplanHet bestemmingsplan gaat over de toevoeging van één woning op het achtererf van de woning aan Hoge Horst 33. De nieuwe woning wordt ontsloten via de Koningin Wilhelminaweg. De realisatie van de woning past binnen het Toetsingskader kleinschalige woningbouwinitiatieven. Om de woning zo goed mogelijk in te passen is een erfinrichtingsplan opgesteld. Het ontwerpbesluit hogere waardenMet het ontwerpbesluit stelt het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege verkeerslawaai op de gevels vast. Het betreft een ontwerpbesluit op grond van artikel 110a, eerste lid en artikel 83, eerste lid van de Wet geluidhinder. De geluidbelasting op de gevel bedraagt ten hoogste 50 dB ten gevolgen van de Koningin Wilhelminaweg. Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden, maar niet de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.InzageHet ontwerpbestemmingsplan ‘Hoge Horst 33, Groesbeek’ ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van 9 oktober 2023 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Het plan is digitaal beschikbaar en raadpleegbaar op: www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1945.BPHOGEHORST33-ONW1Gelijktijdig met bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan ligt het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, voor een hogere geluidbelasting op de gevel, vanaf 9 oktober 2023 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Dit ontwerpbesluit is in de bijlage bij deze publicatie toegevoegd.Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden op afspraak in te zien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Groesbeek. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer T. Onderstal, telefoonnummer 06 14 62 49 21.ZienswijzenEen ieder kan binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en/of ontwerpbesluit hogere waarden kenbaar maken bij de gemeenteraad van Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Het is niet mogelijk via internet/e-mail een zienswijze in te dienen. Voor meer informatie of het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 024.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 10-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. gmb-2023-428743

Gerelateerde berichten