Verleende evenementenvergunning Bosdag 2023, 7 oktober 2023 van 13:00 tot 17:00 uur, Natuurkampeerterrein Dominee Visscherlaan 2 te Groesbeek, gemeente Berg en Dal

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende evenementenvergunning Bosdag 2023, 7 oktober 2023 van 13:00 tot 17:00 uur, Natuurkampeerterrein Dominee Visscherlaan 2 te Groesbeek, gemeente Berg en Dal.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Vergunning verleend 24 augustus 20237 oktober 2023 van 13:00 tot 17:00 uur, Natuurkampeerterrein Dominee Visscherlaan 2 te Groesbeek, gemeente Berg en DalVoor een activiteit kunnen meerdere vergunningen/ontheffingen zijn verleend, zoals een evenementenvergunning, een geluidsontheffing, een ontheffing van de Alcoholwet of de Zondagswet.Tegen deze besluiten kunnen belanghebbende binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. De termijn van zes weken gaat een dag na verzending van de vergunning/ontheffing in. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie.Verleende vergunningen en ontheffingen liggen niet ter inzage. Wilt u een vergunning of ontheffing inzien dan kan dit alleen nadat u een afspraak hebt gemaakt bij Team Juridische Zaken en Handhaving via telefoonnummer 14024.

 

Onderwerp: Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 29-08-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. gmb-2023-372218

Gerelateerde berichten