Verleende vergunning, 26 en 27 augustus 2023 van 09.00 tot 18.00 uur, MBC de Zeven Heuvelen, NK Jeugd en NK Motorcross, Nijmeegsebaan 1 in Groesbeek, gemeente Berg en Dal

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende vergunning, 26 en 27 augustus 2023 van 09.00 tot 18.00 uur, MBC de Zeven Heuvelen, NK Jeugd en NK Motorcross, Nijmeegsebaan 1 in Groesbeek, gemeente Berg en Dal.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Vergunning verleend op 13 juli 202326 en 27 augustus 2023 van 09.00 tot 18.00 uur, MBC de Zeven Heuvelen, NK Jeugd en NK Motorcross, Nijmeegsebaan 1 in Groesbeek, gemeente Berg en DalVoor een evenement kunnen meerdere vergunningen zijn verleend, zoals een evenementvergunning, een geluidsontheffing, een ontheffing van de Alcoholwet of de Zondagswet.Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. De termijn van zes weken gaat in een dag na verzending van de vergunning/ontheffing. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Verleende vergunningen en ontheffingen liggen niet ter inzage. Wilt u een vergunning of ontheffing inzien dan kan dit alleen nadat u een afspraak hebt gemaakt bij team Juridische zaken en Handhaving via telefoonnummer 14024.

 

Onderwerp: Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 18-07-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. gmb-2023-313147

Gerelateerde berichten