Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Groesbeek – Koningin Wilhelminaweg 4

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Groesbeek – Koningin Wilhelminaweg 4.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Groesbeek – Koningin Wilhelminaweg 4’ gewijzigd is vastgesteld en gedurende zes weken ter inzage ligt.Het ontwerpbestemmingsplanHet bestemmingsplan maakt de bouw van zes woningen mogelijk ter plaatse van de locatie Koningin Wilhelminaweg 4 – Bruuk. De bestaande bebouwing wordt gesloopt. Met de bouw wordt de dorpsentree van de Breedeweg versterkt. Ook komt er in het plangebied een extra waterberging. Het geheel wordt landschappelijk ingepast en de openbare ruimte in het plangebied wordt ingericht.InzageHet gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Groesbeek – Koningin Wilhelminaweg 4’ ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van 6 juni 2023 gedurende zes weken voor belanghebbenden ter inzage. Het plan is digitaal beschikbaar en raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nlHet planidentificatienummer is: NL.IMRO.1945.BPWILHELMINAWEG4-VSG1Tegen het besluit tot vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld. De beroepstermijn loopt van 7 juni 2023 tot en met 18 juli 2023.BeroepGedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het vaststellingsbesluit en bovengenoemd vastgesteld ruimtelijk plan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door belanghebbenden.Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn in werking.Voorlopige voorzieningEen beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De voorzieningenrechter kan een voorziening treffen als de zaak spoedeisend is, waardoor het vaststellingsbesluit niet in werking treedt dan wel de inwerkingtreding wordt opgeschort tot het moment dat op het beroep is beslist.Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift en van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over het griffierecht kunt u contact opnemen met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, telefoonnummer 070-426 44 26.Groesbeek, 5 juni 2023

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 10-07-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. gmb-2023-243002

Gerelateerde berichten