[Foto’s/Video] “Reactivering spoorlijn Nijmegen-Kleve moet in coalitieakkoorden”

GROESBEEK – Het reactiveren van de (light)railverbinding tussen Nijmegen en Kleve moet in ieder geval in de collegeakkoorden van 2018-2022 staan.

Het congres in het voorzieningenhart is goed bezocht. Foto en rechten: DeGroesbeek.nl.

Zo ook in die van de gemeente Berg en Dal na de gemeenteraadsverkiezingen. Het zou een begin moeten zijn naar reactivering. Daar is daadkracht voor nodig.

Congres in Groesbeek

Ruim tien jaar geleden sprak de burgemeester van Ubbergen van destijds, Paul Wilbers, nog van “treinjehovah’s” en werd personenvervoer op de spoorlijn Nijmegen – Kleve als een “gepasseerd station” gezien door het college van burgemeester en wethouders. Een decennium later vond de conferentie ‘Geen grenzen, maar verbindingen’ plaats in voorzieningenhart Op de Heuvel in Groesbeek. Dat was zaterdag, georganiseerd door PvdA Berg en Dal en haar politieke partners in Nijmegen, Kranenburg (DE) en Kleve (DE). 80 mensen waren aanwezig.

Betrokken partijen

De conferentie werd gehouden voor alle betrokkenen bij het project van reactivering. ProRail, ProBahn, Arriva, NIAG (Niederrheinscher Verkehrsbetrieb Aktiengesellschaft), VIEV (Vereniging voor Internationaal Euregionaal Vervoer), Conferentieoord de Poort, Provinciale Staten Gelderland, Airport Weeze, VRR (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr), Mobliteitsmanagement Stadt Krefeld, de plaatsvervangend burgemeester van Kleve en vertegenwoordigers van de politieke partijen SPD, FDP, die Grünen, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD spraken mee.

Zes uitgangspunten

Alle gemeenten (Berg en Dal, Kleve, Kranenburg en Nijmegen) zijn het eens over zes belangrijke uitgangspunten, namelijk dat het spoortracé als spoorverbinding veiliggesteld moet worden, dat reactivering van de spoorlijn gewenst is en dat goederenverkeer wordt uitgesloten. Ook moet de spoorlijn een doorgaande verbinding zijn voor railvoertuigen tussen Kleve en Nijmegen. Tenslotte moeten de railvoertuigen buiten de bebouwde kom zo snel mogelijk rijden en binnen de bebouwde kom zo langzaam als nodig is.

Noodzaak railverbinding

In de gezamenlijke notitie van de PvdA en het Duitse SPD, ‘Stapsgewijze heropening van de railverbinding Nijmegen-Kleve’, wordt de noodzaak van de lijn onderstreept: “De toename van het grensoverschrijdend verkeer, de verkeersdruk in de steden en dorpen in het grensgebied, alsmede de economische kansen voor de regio vragen om een snelle, zorgvuldig geplande en stapsgewijze heropening van de railverbinding”.

De route

Om dit te realiseren zou de lijn uit Kleve in eerste instantie worden heropend tot aan station Heyendaal. Dit levert geen “trajectconflicten” op met de al bestaande Maaslijn en de Spoorkuil. Vervolgens wordt de lijn doorgetrokken via de Spoorkuil naar Nijmegen CS en misschien naar Plein ’44. In Kleve zou de lijn dan zo dicht mogelijk bij de Hochschule Rhein-Waal en station Kleve moeten stoppen. Wanneer Plein ’44 in de route opgenomen zou worden, is een treinverbinding niet voor de hand liggend. Eerder het inzetten van een mini accu-tramtrein op het traject. Uiteindelijk is het aan de vervoerder welk materiaal er ingezet wordt. De lijn zou er in de eerste fase als volgt uit kunnen zien: Nijmegen CS (perron 35a) – Campus Heyendaal (RUN, HAN, ROC, UMCN), Groesbeek Centrum (Conferentieoord de Poort), Groesbeek bedrijventerrein, Kranenburg – Nutterden, Donsbrüggen, HS Rein-Waal – Kleve Station.

Discussie

Jürgen Franken, voorzitter van de SPD-Kreistagsfraktion in de Kreis Kleve, schetste het proces tot op heden. De lijn is geopend in 1865 en werd op 1 juni 1991 gesloten. In datzelfde jaar diende de SPD Kranenburg al een idee in tot reactivering. Sinds 2008 wordt het spoor gebruikt voor een toeristische attractie: de draisine. Er is jarenlange discussie over de reactivering, maar vanaf oktober 2017 lijkt het tij te keren doordat de kostenramingen betrouwbaarder en lager uitvallen.

Maatschappelijk belang

Wilco Veldhorst, voorzitter van de Internationale Vakbondsraad Rhein-IJssel en FNV-bestuurder, is van mening dat “je sommige dingen niet moet doen omdat ze rendabel zijn, maar omdat ze van maatschappelijk belang zijn.” Ook prof. Hasan Alkas, medewerker aan de Hochschule Rhein-Waal wijst op de positieve sociale en economische effecten.

Radboud Universiteit

Han van Krieken, Rector Magnificus van de Radboud Universiteit spreekt zich zeer positief uit over de lijn: “Wanneer mensen internationaal met elkaar moeten samenwerken, moeten zij elkaar kunnen bereiken. Voor een reactivering zijn technisch specialisten nodig, maar ook politicologen, economen, rechtsgeleerden, sociologen en psychologen. De universiteit werkt daar graag aan mee”. Hij zegt de reactivering van de spoorlijn als speerpunt op de agenda van de Economic Board te plaatsen.

VIEV

Maurice Niesten, voorzitter van VIEV, meent dat de spoorlijn enorm veel potentie heeft, gezien de twee studentensteden Nijmegen en Kleve en met groeikernen als Groesbeek en Kranenburg op de route. Hij concludeert: “alle partijen, van links naar rechts, zijn voor reactivering. Het komt nu aan op politieke daadkracht, zodat het in het volgende coalitieprogramma van de Provincie wordt opgenomen. Zij hebben de beschikbare middelen en zijn politiek voor deze spoorlijn verantwoordelijk”.

Hoe nu verder?

Rita Braam-Van Valkengoed, Statenlid en fractiesecretaris voor D66 in de Provinciale Staten van Gelderland, bood onderzoeksresultaten aan het Duitse SPD aan, die voortkwamen uit een studie die D66 Gelderland deed naar hoe het gesteld is met het openbaar vervoer in de grensregio. De Provincie volgt de ontwikkelingen op de voet en zal het gesprek aangaan als er een coalitieakkoord ligt.

Invloed aanwenden

Algehele consensus van de zaal is dat elke politieke partij maximaal haar invloed moet aanwenden om na de gemeenteraadsverkiezingen de spoorlijn in de coalitieakkoorden van gemeente Nijmegen en gemeente Berg en Dal opgenomen te krijgen, zodat provincie Gelderland ziet welk belang deze lijn de regio biedt. Daarvoor is ook een projectbureau nodig met een enthousiaste projectleider. Uiteraard zullen er ook nog problemen zijn waar men tegen aan loopt. Daar moeten oplossingen voor gevonden worden.

Artikel met dank aan onze mediapartner Streekromroep RN7.


Video die tijdens het congres werd getoond. Video is gemaakt door Peter Hendriks/Loraz Videoproducties.

[nggallery id=934]

Bron/Tekst: DeGroesbeek.nl en RN7


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

[relatedPosts]

Dit artikel delen