Financiële ondersteuning voor burgerinitiatief Toek Toek

GEMEENTE BERG EN DAL – De gemeente Berg en Dal is bereid € 5600,- subsidie te geven voor onderhoud en verzekering van de Toek Toek in Berg en Dal.


De Toek Toek in Berg en Dal. Foto: Facebook.

Toek Toek

Dit kleine, elektrische wagentje zorgt er voor dat (minder mobiele) inwoners makkelijker naar de inloop en ontmoeting in het dorp Berg en Dal kunnen, bijvoorbeeld van zorgcentrum Vijverhof (Berg en Dal-beneden) naar dorpshuis Kerstendal (Berg en Dal-boven).

Burgeriniatief

De Toek Toek is een succesvol burgerinitiatief dat bijdraagt aan de gemeentelijke doelstelling om mobiliteit in de kleine kernen te verbeteren. Er is een vrijwilliger die 15 uur per week besteedt aan planning, organisatie ondersteuning van de vrijwillige chauffeurs en vermarkten van de Toek Toek. “Een vervoersmogelijkheid die, indien deze anderszins georganiseerd had moeten worden, (structurele) kosten voor de gemeente met zich mee had gebracht”, zeggen burgemeester en wethouders.

Privégeld

Voor de aanschaf van de Toek Toek heeft Stichting Dorpsraad Berg en Dal gebruik gemaakt van de tender van de provincie. Hierin zijn de kosten voor verzekering en onderhoud echter niet ondervangen. Coördinator M. Sunnen heeft een bedrag van € 2500,- uit privégeld voorgefinancierd. Dat betreft de jaarkosten van de verzekering, 1e onderhoudskosten en representatiekosten.

Financiën

De provincie Gelderland, Rabobank en Oranjefonds dragen bij in de financiering. Hiermee zijn nog niet alle kosten gedekt. Aan de reizigers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Der stichting verwacht in het eerste jaar € 2900,- aan inkomsten te generen; 70% van de kosten. “De stichting werkt aan nieuwe initiatieven waarmee opbrengsten kunnen worden verkregen. Gelet op de inspanningen van de Stichting tot nu toe is de verwachting dat zij de komende 2 jaar voldoende middelen kan genereren om de kosten na 2 jaar zelf volledig te dekken”, weet het college.

Het college is deze week akkoord gegaan met het subsidiebedrag. De subsidie is voor de periode juli 2017 tot en met juni 2019.

Bron/Tekst: DeGroesbeek.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

[relatedPosts]

Dit artikel delen