Wet geluidhinder/Algemene wet bestuursrecht - Realisatie nieuwe woning Hoge Horst 33 Groesbeek

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Wet geluidhinder/Algemene wet bestuursrecht - Realisatie nieuwe woning Hoge Horst 33 Groesbeek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen maakt namens het college van Burgemeester en Wethouders Berg en Dal bekend dat een besluit ter inzage wordt gelegd op grond van de Wet geluidhinder voor het vaststellen van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve van de realisatie van een nieuwe woning aan de Hoge Horst 33 Groesbeek. Mogelijkheid van inzien Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. U kunt het besluit en de bijbehorende stukken inzien via de bijlagen bij deze bekendmaking. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur een email naar wabo@odrn.nl met vermelding van het zaaknummer W.Z23.107536.01. De eerste dag van de terinzagelegging is 5 december 2023. Beroep en voorlopige voorziening Het besluit treedt in werking na afloop van de hiervoor genoemde termijn voor het indienen van beroep. Te allen tijde kan door belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Voor het behandelen van het beroepsschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer 070 - 426 44 26. Wilt u meer weten? Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoon 024 – 751 7700, afdeling juridisch advies ODRN.

 

Onderwerp: bouwvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 05-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. f265920e126c6f5214952dee485c2d51

Gerelateerde berichten