Gemeente Berg en Dal - ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning - Sectie O Perceel 39 - 83 - 85 - 86 - 112 - 113 en 120 Nabij Lage Wald te Groesbeek- OLO 6765569

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Berg en Dal - ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning - Sectie O Perceel 39 - 83 - 85 - 86 - 112 - 113 en 120 Nabij Lage Wald te Groesbeek- OLO 6765569.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: Voor : het realiseren van een grondgebonden zonnepark Locatie : Sectie O Perceel 39 - 83 - 85 - 86 - 112 - 113 en 120 Nabij Lage Wald te Groesbeek Datum besluit : 27 juni 2023 Datum verzending : 27 juni 2023 Zaaknummer ODRN: W.Z22.101793.01 Mogelijkheid van inzien Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Om het besluit in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Een afspraak kan worden gemaakt via wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 024-751 77 00 onder vermelding van het OLO-nummer 6765569 en/of het zaaknummer W.Z22.101793.01. De eerste dag van de ter inzage legging is 30 juni 2023. Zienswijzen Gedurende de periode dat het besluit ter inzage ligt kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl, onder vermelding van het OLO-nummer, 6765569. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00. Wanneer u niet reageert met een zienswijze op het ontwerpbesluit, kunt u later ook niet reageren op het definitieve besluit (in beroep gaan). Een uitzondering hierop geldt voor belanghebbenden. Zij hebben altijd de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het definitieve besluit. Dit kan binnen 6 weken na publicatie van het definitieve besluit.

 

Onderwerp: bouwvergunningomgevingsvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 10-07-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. f11a98b9bc60ca869eeeeffb1d77ff37

Gerelateerde berichten