Gemeente Berg en Dal – verleende omgevingsvergunning - OLO 8303753 - -nabij- Koningin Wilhelminaweg 41a Groesbeek.

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Berg en Dal – verleende omgevingsvergunning - OLO 8303753 - -nabij- Koningin Wilhelminaweg 41a Groesbeek..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning verlenen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: Voor : plaatsen van een tijdelijke kippenschuur Locatie : nabij Koningin Wilhelminaweg 41a Groesbeek Datum besluit : 1 maart 2024 Datum verzending : 1 maart 2024 Zaaknummer ODRN: W.Z23.109619.01 Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders dat het besluit heeft genomen. Het postadres is Postbus 20, 6560 AA te Groesbeek. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de onderstaande gegevens: a. naam en adresgegevens van de indiener; b. dagtekening; c. omschrijving van het bestreden besluit; d. motivering waarom bezwaar wordt aangetekend. Voorlopige voorziening aanvragen Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Arnhem. De aanvraag voorlopige voorziening kan gericht worden aan: Rechtbank Gelderland Postbus 9030 6800 EM Arnhem U kunt ook digitaal een verzoek voor een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Onderwerp: bouwvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 09-03-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. ee601418cb50e151272ca0c431e027c1

Gerelateerde berichten