Ontwerpbestemmingsplan ‘Groesbeek, Spoorlaan 11a’

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Groesbeek, Spoorlaan 11a’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Groesbeek, Spoorlaan 11a’ gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan Het bestemmingsplan gaat over het toevoegen van één vrijstaande woning. De woning komt tussen de bestaande woningen aan de Spoorlaan in een bestaand stuk tuin. De realisatie van de woning past binnen het Toetsingskader kleinschalige woningbouwinitiatieven.    Inzage Het ontwerpbestemmingsplan ‘Groesbeek, Spoorlaan 11a’ ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van 28 november 2023 gedurende 6 weken ter inzage voor iedereen. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1945.BPSPOORLAAN11A-ONW1. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan op afspraak in te zien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Groesbeek. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. Mesman. Zienswijzen Een ieder kan binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Berg en Dal, postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Het is niet mogelijk via internet of e-mail een zienswijze in te dienen. Voor meer informatie of het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 024.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 28-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. ddcad207df05475dc8bee595418292a6

Gerelateerde berichten