College Berg en Dal 2018-2022: programma en takenverdeling

GEMEENTE BERG EN DAL – De partijen CDA Berg en Dal, GroenLinks Berg en Dal, Groesbeekse Volkspartij (GVP) en Polderbreed hebben dinsdagavond het collegeprogramma en de portefeuilleverdeling (takenverdeling) bekend gemaakt en ondertekend.


De vier beoogde wethouders. Van links naar rechts: Sylvia Fleuren, Irma van de Scheur, Nelson Verheul en Annelies Visser. Foto en rechten: DeGroesbeek.nl.

De vier partijen vormen de nieuwe coalitie in de gemeente Berg en Dal.

Duurzaam verder bouwen

Het collegeakkoord draagt de naam “Duurzaam verder bouwen”. Het nieuwe college wil vol in blijven zetten op het beleid dat de afgelopen drie jaar is gevoerd. In het coalitieakkoord wordt voor diverse onderwerpen aangegeven wat de doelstelling is en hoe de doelen moeten worden bereikt. Ook de rol van de gemeenteraad wordt beschreven.

Hieronder worden enkele punten uit het coalitieakkoord beschreven. Wie het volledige programma wil lezen moet hier klikken

Burgerparticipatie en zichtbaarheid

Het college wil meer in gaan zetten op raadscommunicatie om de gemeenteraad zichtbaarder en toegankelijker te maken. Daardoor zou burgerparticipatie, een belangrijk thema voor de fracties, laagdrempeliger worden. Vergaderingen blijven live op internet te volgen. “De hoge luister- en kijkcijfers van de media-uitzendingen van onze raadsvergaderingen zijn bemoedigend”, staat er in het akkoord.

Spoorlijn Nijmegen/Kleve

De discussie over de reactivering van de spoorlijn Nijmegen/Kleve is al jaren gaande. In het coalitieakkoord staat dat de reactivering de komende vier jaar in ieder geval niet aan de orde zal zijn. Het nieuwe college zal de ontwikkelingen blijven volgen, maar is niet van plan eigen geld in te zetten voor onderzoek. Men ziet liever behoud van bestaande OV-busverbindingen en uitbreiding van de elektrische buurtbus.

620 woningen: gasloos bouwen

Tijdens de komende periode wil het college minstens één bestaande woonwijk omvormen tot woonwijk zonder aardgas. Van 2018-2027 kunnen er in de gemeente Berg en Dal 620 woningen gebouwd worden. Bij bouwplannen van vijf woningen of meer ziet het college liefst gasloze en energieneutrale woningen. Voor nieuwbouw wordt er vooral gekeken naar de kernen Groesbeek, Beek, Millingen, Leuth en Kekerdom.

Duurzaamheid

Berg en Dal wil in 2050 energieneutraal zijn. Als het aan het nieuwe college ligt wordt dit doel in 2040 al bereikt, maar zij beseft zich dat dit erg ambitieus is. In het akkoord wordt in ieder geval aangegeven dat er maximaal moet worden ingezet op duurzaamheid, onder andere door gasloos bouwen, minder energieverbruik en meer opwekking. Draagvlak voor windmolens is er vanuit de bevolking nauwelijks, weet ook het college. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld blijven geven en inwoners ondersteunen met stimuleringsregelingen. Doel is 16% duurzame energieopwekking binnen de gemeente in 2023.

Overig: hondenbelasting en kippenfarm

In het akkoord wordt over nog veel meer zaken gesproken. Een greep daaruit: Hondenbelasting komt er niet, het parkeren op dijken moet worden aangepakt, lasten voor inwoners moeten zo laag mogelijk blijven, oneerlijke concurrentie moet worden tegengegaan, toeristische bezoeken en overnachtingen moeten met 4% gaan stijgen en er wordt onderzocht of er een alternatieve invulling gevonden kan worden voor de kippenfarm aan de Dennenkamp in Groesbeek.

Portefeuilleverdeling

De vier wethouders worden Sylvia Fleuren (CDA), Nelson Verheul (GroenLinks), Irma van de Scheur (GVP) en Annelies Visser (Polderbreed). Zij hebben een dienstverband van 0.9 tot 1.0 FTE. Voor de portefeuilleverdeling is gekeken naar fractievoorkeuren, persoonlijke kwaliteiten en een balans in zwaarte van de taken.

De portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders ziet er als volgt uit:

Burgemeester Mark Slinkman:
• Algemene en bestuurlijke zaken
• Samenwerkingsagenda ((sub)regionaal)
• Internationale samenwerking
• Strategische visie
• Beleidscoördinatie
• Bedrijfsvoering/P&O
• Dienstverlening
• Politie, openbare orde
• Brandweer, veiligheid en rampenbestrijding.
• “Burgervader-rol” bij crisissituaties
• Asielbeleid
• Voorlichting, communicatie en (lokale)media

Wethouder Sylvia Fleuren (CDA, 1.0 FTE):
• Financiën
• Belastingen
• Toerisme en recreatie
• Verkeer, vervoer en mobiliteit **
• Openbare Werken **
• Nutsbedrijven **

** = Nieuw ten opzichte van 2014-2018. Inkoop- en aanbestedingsbeleid (Nelson Verheul) + EZ/werkgelegenheid (Irma vd Scheur) vervallen.

Wethouder Nelson Verheul (GroenLinks, 1.0 FTE):
• Coördinatie thema duurzaamheid
• Milieu, energie, klimaat en afval
• Wonen
• Ruimtelijke Ordening en ontwikkeling
• Coördinator Omgevingswet
• Grondzaken
• Vergunningverlening en handhaving
• ICT
• Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Wethouder Irma van de Scheur (GVP, 0.9 FTE):
• Lokale toegangspoort
• Welzijn en volksgezondheid
• Wmo en jeugd
• Werk en inkomen
• Economische zaken en werkgelegenheid

Wethouder Annelies Visser (Polderbreed, 0.9 FTE):
• Natuur en landschap
• Monumenten, erfgoed en archeologie
• Integraal waterbeheer
• Coördinatie thema leefbaarheid
• Kunst, cultuur en musea
• Bibliotheek
• Onderwijs en sport
• Accommodaties en subsidies

De wethouders worden tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 17 mei 2018 geïnstalleerd. De vergadering begint om 20:00 uur.

[nggallery id=990]

Bron/Tekst: DeGroesbeek.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

[relatedPosts]

Dit artikel delen