Vastgesteld wijzigingsplan ‘Hogewaldseweg 1, Groesbeek’

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld wijzigingsplan ‘Hogewaldseweg 1, Groesbeek’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat het wijzigingsplan ‘Hogewaldseweg 1, Groesbeek’ ongewijzigd is vastgesteld en gedurende zes weken ter inzage ligt. Het wijzigingsplan Het plan heeft betrekking op de Hogewaldseweg 1 te Groesbeek. Het wijzigingsplan gaat over slopen van de voormalige agrarische opstallen op het perceel, het omzetten van de bestaande bedrijfswoning naar een reguliere woning en in ruil voor de sloop van de agrarische opstallen, het bouwen van één nieuwe woning op het perceel. Inzage Het vastgestelde wijzigingsplan ‘Hogewaldseweg 1, Groesbeek’ ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van 4 maart 2024 gedurende zes weken voor belanghebbende ter inzage. Het plan is digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1945.WPHOGEWALDSEWEG1.VSG1 Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan kan beroep worden ingesteld. De beroepstermijn loopt van 4 maart 2024 tot en met 15 april 2024. Beroep Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het vaststellingsbesluit en bovengenoemd vastgesteld ruimtelijk plan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door belanghebbenden. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn in werking. Voorlopige voorziening Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De voorzieningenrechter kan een voorziening treffen als de zaak spoedeisend is, waardoor het vaststellingsbesluit niet in werking treedt dan wel de inwerkingtreding wordt opgeschort tot het moment dat op het beroep is beslist. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift en van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over het griffierecht kunt u contact opnemen met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, telefoonnummer 070-426 44 26.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 05-03-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. cc2eeaaa6662b4e8a51648327c4b18aa

Gerelateerde berichten