Ontwerpbesluit alcoholwetvergunning (voor een paracommerciële horeca inrichting) gelegen aan Kloosterstraat 11, 6562 AT Groesbeek (gemeente Berg en Dal)

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbesluit alcoholwetvergunning (voor een paracommerciële horeca inrichting) gelegen aan Kloosterstraat 11, 6562 AT Groesbeek (gemeente Berg en Dal).

Meer informatie over deze bekendmaking:

De Stichting Dorpshuis De Mallemolen heeft een Alcoholwetvergunning aangevraagd ten behoeve van een paracommerciële horeca-inrichting. Deze vergunning is bestemd voor de horecalokaliteit van de inrichting, De Mallemolen, Kloosterstraat 11 te Groesbeek.     De Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen. Er is een Ontwerpvergunning opgesteld De aanvraag en de ontwerp vergunning liggen met ingang van 27 mei 2024, gedurende een periode van zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van de gemeente Berg en Dal, Dorpsplein 1, 6562 AH Groesbeek).   Met toepassing van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, onder meer afdeling 3.4., wordt een zogenaamde uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevolgd. Dit houdt in dat de burgemeester de aanvrager van de vergunning alsmede belanghebbenden in de gelegenheid stelt zijn of haar zienswijze op deze conceptvergunning naar voren te brengen. Dit kan mondeling, schriftelijk of digitaal en wel gedurende de periode van zes weken waarin de ontwerpvergunning ter inzage ligt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gezonden aan: Burgemeester van Berg en Dal, afdeling Juridische Zaken en APV Handhaving, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek ofwel digitaal naar het mailadres, Vergunningen@bergendal.nl.   Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan telefonisch contact opgenomen worden met de afdeling Vergunningen, telefoonnummer 14 024. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de eventueel ingebrachte zienswijzen neemt de burgemeester een definitief besluit over de aanvraag tot het verlenen van de Alcoholwetvergunning.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 04-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Groesbeek
  2. 72bee8c0327572d54d84ebcecd204725

Gerelateerde berichten