Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Hogewaldsweg 15 Groesbeek

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Hogewaldsweg 15 Groesbeek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een aanvraag om ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming ontvangen voor sloop van agrarische bebouwing met een vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de steenmarter die gemitigeerd moet worden.   Het voornemen is om de ontheffing te verlenen.   Mogelijkheid van inzien Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum in te zien. Op verzoek sturen wij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2023-014440.   Zienswijze indienen? Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn een zienswijze indienen. Vermeld bij een zienswijze het zaaknummer 2023-014440. Onderaan het ontwerpbesluit leest u hier meer over.   Wilt u meer weten? Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.   Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 03-07-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Groesbeek
  2. 5b1e1fd49835b3a149adb0fe80a2d7a7

Gerelateerde berichten