Vastgesteld bestemmingsplan ‘Mooksebaan 2a, Groesbeek’

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Mooksebaan 2a, Groesbeek’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Mooksebaan 2a, Groesbeek’ gewijzigd is vastgesteld en gedurende zes weken ter inzage ligt. Het bestemmingsplan Het bestemmingsplan maakt de realisatie van vijf grondgebonden woningen mogelijk, na sloop van de bestaande bebouwing op het perceel Mooksebaan 2a in Groesbeek. Inzage Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Mooksebaan 2a, Groesbeek’ ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van 4 juni 2024 gedurende zes weken voor belanghebbende ter inzage. Het plan is digitaal beschikbaar op www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1945.BPMooksebaan2a-VSG1 Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld. De beroepstermijn loopt van 5 juni 2024 tot en met 16 juli 2024 Beroep Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het vaststellingsbesluit en bovengenoemd vastgesteld ruimtelijk plan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door belanghebbenden. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn in werking. Voorlopige voorziening Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De voorzieningenrechter kan een voorziening treffen als de zaak spoedeisend is, waardoor het vaststellingsbesluit niet in werking treedt dan wel de inwerkingtreding wordt opgeschort tot het moment dat op het beroep is beslist. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift en van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over het griffierecht kunt u contact opnemen met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, telefoonnummer 070-426 44 26.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 04-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Groesbeek
  2. 4fb6e11f4b28f06731f2d732c5f88993

Gerelateerde berichten