Gemeente Berg en Dal – MER-BEOORDELINGSBESLUIT – W.Z23.106788.02 - Klein Amerika 1 Groesbeek

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Berg en Dal – MER-BEOORDELINGSBESLUIT – W.Z23.106788.02 - Klein Amerika 1 Groesbeek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal hebben op 19 juli 2023 een aanmeldingsnotitie mer beoordelingsplicht ontvangen, als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm). Het betreft een m.e.r. beoordeling. Om dit project te realiseren is een een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig voor de volgende activiteit: - Wijziging van de veebezetting en wordt extra stalruimte gerealiseerd.   Locatie Het voorgenomen project wordt gerealiseerd binnen de inrichting gelegen aan de Klein Amerika 1 Groesbeek. Burgemeester en wethouders van Berg en Dal zijn verplicht te beoordelen of voor de voorgenomen activiteit een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. Burgemeester en wethouders van Berg en Dal hebben in dit geval beslist dat het opstellen van een MER niet noodzakelijk is.   Mogelijkheid van inzien De aanmeldingsnotitie, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het zaaknummer W.Z23.106788.02 een mail naar wabo@odrn.nl. De eerste dag van de ter inzage legging is 15 november 2023.   Voorbereidingsbesluit Dit besluit wordt gezien als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen dit besluit kan alleen bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende, die - los van het besluit omgevingsvergunning Wabo - rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.   Wilt u meer weten? Heeft u nog vragen neem dan contact op met de Omgevingsdienst regio Nijmegen, telefoonnummer 024 – 751 77 00.

 

Onderwerp: milieuvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 15-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. 3ae29fc75261093d2f5197f3b40eb996

Gerelateerde berichten