Ontwerpwijzigingsplan ‘Hogewaldseweg 1, Groesbeek’

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpwijzigingsplan ‘Hogewaldseweg 1, Groesbeek’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Hogewaldseweg 1, Groesbeek’ gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt. Het ontwerpwijzigingsplan Het wijzigingsplan gaat over slopen van de voormalige agrarische opstallen op het perceel, het omzetten van de bestaande bedrijfswoning naar een reguliere woning en in ruil voor de sloop van de agrarische opstallen, het bouwen van één nieuwe woning op het perceel. Inzage Het ontwerpwijzigingsplan ‘Hogewaldseweg 1, Groesbeek’ ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van 15 december 2023 gedurende 6 weken ter inzage voor iedereen. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1945.WPHOGEWALDSEWEG1-ONW1 Daarnaast is het ontwerpwijzigingsplan op afspraak in te zien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Groesbeek. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. Mesman. Zienswijzen Een ieder kan binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Berg en Dal, postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Het is niet mogelijk via internet of e-mail een zienswijze in te dienen. Voor meer informatie of het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 024.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 15-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. 2ed15a8855715267faff3e656c67415f

Gerelateerde berichten