Ontwerpbestemmingsplan ‘Jonkershof Groesbeek’

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Jonkershof Groesbeek’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Jonkershof Groesbeek’ gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan Het bestemmingsplan gaat over het realiseren van drie levensloopbestendige woningen op een onbebouwd perceel. Inzage Het ontwerpbestemmingsplan ‘Jonkershof Groesbeek’ ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van 15 december 2023 gedurende 6 weken ter inzage voor iedereen. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1945.BPJONKERSHOF-ONW1 Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan op afspraak in te zien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Groesbeek. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. Mesman. Zienswijzen Een ieder kan binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Berg en Dal, postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Het is niet mogelijk via internet of e-mail een zienswijze in te dienen. Voor meer informatie of het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 024.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 15-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. 1431f9af38d88376f6f7a7c8bc1d3239

Gerelateerde berichten