Ontwerpbestemmingsplan ‘Ketelstraat 26bij te Groesbeek’

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Ketelstraat 26bij te Groesbeek’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Ketelstraat 26bij te Groesbeek” gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan Met het plan vervalt de bedrijfsmatige paardenhouderij op deze locatie. Een aanzienlijk deel van de bouwen wordt gesloopt en ook overige voorzieningen en verharding worden verwijderd. Ook gebruik van het terrein als kleinschalig kampeerterrein en de boerenkamers komen te vervallen en er vindt geen opslag van dakdekkersmaterialen meer plaats. De bestaande stal met rijhal blijft behouden. Deze stal is voor hobbymatig gebruik en blijft benut worden door de paardrijvereniging die er nu ook gebruik van maakt. Als compensatie voor de sloop van de bebouwing en het vervallen van de bedrijfsmatige activiteiten, mag er op de locatie een woning gebouwd worden. Het geheel wordt landschappelijk ingepast. Inzage Het ontwerpbestemmingsplan ‘Ketelstraat 26bij te Groesbeek’ ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van 18 december 2023 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Het plan is digitaal beschikbaar en raadpleegbaar op: www.ruimtelijkeplannen.nl  Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1945.BpBuKetelstraat26b-ONW1 Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan op afspraak in te zien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Groesbeek. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw M. Hagemans, telefoonnummer 06 14 31 90 51. Zienswijzen Een ieder kan binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en/of ontwerpbesluit hogere waarden kenbaar maken bij de gemeenteraad van Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Het is niet mogelijk via internet/e-mail een zienswijze in te dienen. Voor meer informatie of het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 024.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 16-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. 0190f1fb4443de960b103ea2ab07a79c

Gerelateerde berichten